Юридичний висновок (Legal Opinion)

Юридичний висновок (Legal Opinion)

 

Перш ніж укладати будь-яку угоду, необхідно ретельно вивчити всі її умови, а також законодавчі вимоги, яким така угода повинна відповідати.


Що таке юридичний висновок

Юридичний висновок (Legal Opinion) – це інструмент, який дозволить отримати кваліфікований аналіз інформації щодо предмета, об’єкта та інших питань, пов’язаних з укладенням угоди.
Правовий висновок має складатися фахівцем, який володіє необхідними практичними та теоретичними знаннями в певній галузі права.
Специфікою документа є те, що в залежності від його завдання всі викладені в ньому твердження та висновки базуються або на нормах чинного законодавства, або може застосовуватися законодавство, чинне на момент певної події.


Для чого потрібен правовий висновок:

– Інформувати клієнта про юридичну силу угоди або питання.
– Виявити правові ризики, які повинні бути враховані та оцінені.
В першу чергу, юридичний висновок складається не тільки за завданням, але і виключно в інтересах клієнта та не може одночасно захищати інтереси третіх осіб (наприклад, обох сторін в угоді).
Безумовно, якщо угода (питання), яка підлягає дослідженню порушує законодавчі норми, відповідно і неможливо отримати позитивний висновок про зворотнє. Потрібно відзначити, що жодна поважна юридична компанія не буде ризикувати своїм авторитетом і не підготує юридичний висновок про законність певної діяльності, якщо досліджувана діяльність не є такою.


Особливості підготовки юридичного висновку

Результат юридичного аналізу повинен характеризуватись повною правовою ясністю і точністю визначення правових ризиків, що міститься в документі.
При підготовці Legal Opinion необхідно уникати припущень, здогадок, а також двозначних тверджень, які дозволять згодом зняти з себе тягар відповідальності за невірні помилкові та рекомендації.
Більш того, необхідно враховувати, що при підготовкці правового висновку щодо абсолютно будь-яких питань, юристи несуть відповідальність за свою думку, так як вони проводять юридичні і фактичні дослідження, аналіз та перевірки.
Саме з цієї причини проедення юридичного дослідження досить трудомісткий процес, і, при цьому, вартість таких послуг залежить від не тільки від поставленого питання, але і від вихідних даних.
Якісний документ відрізняється визначеністю вихідних даних, чіткістю формулювань, обґрунтованістю з посиланнями на законодавство, наявністю однозначних висновків.
Важливо відзначити, що правовий висновок не повинен розглядатися як заміна юридичного супроводу самої угоди. Сторони не повинні розраховувати, що при отриманні висновку вони отримують детальну інструкцію по реалізації проекту або можливості власноручної реалізації проекту.


Основні етапи підготовки Legal Opinion:

Вихідні дані (Background)

– В даному розділі юридичного висновку зазвичай вказується довідкова інформація про надані клієнтом відомості щодо угоди, документи, по яких дається висновок. Цей розділ також містить інформацію про застосовне право, в залежності від юрисдикції, в якій виникають правовідносини.

Дослідницька частина (Documents reviewed and enquiries made)

– Розкриває процес і результати вивчення представлених клієнтом даних, а також додатково зібраної виконавцем інформації, необхідної для підготовки висновку. Як правило, при описі документів вказується, досліджувалися їх оригінали, проекти або копії.
При описі роботи по витребуванню додаткової інформації, відображаються відомості про запити, подані до державних реєстраційних, податкових, патентних чи інших адміністративних органів, а також їх відповіді, в тому числі і «негативні».

Припущення (Assumptions)

– Припущення в Legal Opinion безпосередньо залежать від відправної точки висновку, яка стане основою для формування подальших висновків, і дасть можливість проаналізувати правильність і точність проведеного аналізу угоди.
У цю частину включено стандартні гіпотези, а також зумовлені певними подіями.
Приклади стандартних припущень:
– Сторони угоди володіють необхідною правоздатністю для її укладення;
– Сторони угоди дійсно мають  намір її укласти, а також достатні ресурси для виконання своїх зобов’язань;
– Всі оригінали документів є справжніми;
– Вся надана з офіційних джерел інформація є повною, автентичної і актуальною.
Нестандартні припущення:
– являють собою прийняті автором відомості як відправну точку істотних обставин, що є особливістю даної угоди, проекту, об’єкта, які є юридично значущими для сторін.

Висновок (Opinion)

– У цьому розділі міститься відповіді на питання, поставлені клієнтом, в тому числі: правовий висновок і (або) правовий аналіз угоди.
Висновок може містити застереження (reservations), які передбачені характером угоди. Наприклад, можна зустріти заяву, що стосується необхідності застосування іноземного закону, якщо зобов’язання має бути виконане за межами юрисдикції, обумовленої в Background, аж до інформації про те, що виконання такого зобов’язання не може бути приведено до примусового виконання в національній юрисдикції або не підлягає судовому захисту.


Особа, яка звернулася за висновком, отримує професійну рекомендацію щодо оптимальних дій у певній правовій ситуації. Однак слід враховувати, що думка, висловлена у висновку, не є гарантією конкретного результату.


Як отримати Юридичний висновок (Legal Opinion)

Адвокати нашого об’єднання мають великий досвід підготовки висновків як для іноземних, так і для локальних компаній і фізичних осіб. На сьогоднішній день Legal Opinion нашого адвокатського об’єднання використовуються у великій кількості галузей, в тому числі таких як будівельна, сільськогосподарська, виробнича, торгова.


Якщо Ви хочете отримати юридичний висновок щодо різних правових питань або юридичної тематики, ми готові надати Вам відповідну допомогу.

Радник | 18.05.2020

Зв'яжіться із нами

Ми не завжди знаходимося в офісі, але завжди на зв'язку. Ви можете зателефонувати або написати та домовиться про зустріч з командою Адвокатського об'єднання "Пленум".
Plemun Google

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо, найближчого часу ми Вам зателефонуємо