Юридичний висновок (Legal Opinion)

Юридичний висновок (Legal Opinion)

Юридичний висновок (Legal Opinion)


Перш ніж укладати будь-яку угоду, необхідно ретельно вивчити всі її умови, а також законодавчі вимоги, яким така угода повинна відповідати.


Що таке юридичний висновок

Юридичний висновок (Legal Opinion) – це інструмент, який дозволить отримати кваліфікований аналіз інформації щодо предмета, об’єкта та інших питань, пов’язаних з укладенням угоди.
Правовий висновок має складатися фахівцем, який володіє необхідними практичними та теоретичними знаннями в певній галузі права.
Специфікою документа є те, що в залежності від його завдання всі викладені в ньому твердження та висновки базуються або на нормах чинного законодавства, або може застосовуватися законодавство, чинне на момент певної події.


Для чого потрібен юридичний висновок:
– Інформувати клієнта про юридичну силу угоди або питання.
– Виявити правові ризики, які повинні бути враховані та оцінені.
В першу чергу, юридичний висновок складається не тільки за завданням, але і виключно в інтересах клієнта та не може одночасно захищати інтереси третіх осіб (наприклад, обох сторін в угоді).
Безумовно, якщо угода (питання), яка підлягає дослідженню порушує законодавчі норми, відповідно і неможливо отримати позитивний висновок про зворотнє. Потрібно відзначити, що жодна поважна юридична компанія не буде ризикувати своїм авторитетом і не підготує юридичний висновок про законність певної діяльності, якщо досліджувана діяльність не є такою.


Особливості підготовки юридичного висновку
Результат юридичного аналізу повинен характеризуватись повною правовою ясністю і точністю визначення правових ризиків, що міститься в документі.
При підготовці Legal Opinion необхідно уникати припущень, здогадок, а також двозначних тверджень, які дозволять згодом зняти з себе тягар відповідальності за невірні помилкові та рекомендації.
Більш того, необхідно враховувати, що при підготовкці правового висновку щодо абсолютно будь-яких питань, юристи несуть відповідальність за свою думку, так як вони проводять юридичні і фактичні дослідження, аналіз та перевірки.
Саме з цієї причини проедення юридичного дослідження досить трудомісткий процес, і, при цьому, вартість таких послуг залежить від не тільки від поставленого питання, але і від вихідних даних.
Якісний документ відрізняється визначеністю вихідних даних, чіткістю формулювань, обґрунтованістю з посиланнями на законодавство, наявністю однозначних висновків.
Важливо відзначити, що правовий висновок не повинен розглядатися як заміна юридичного супроводу самої угоди. Сторони не повинні розраховувати, що при отриманні висновку вони отримують детальну інструкцію по реалізації проекту або можливості власноручної реалізації проекту.


Основные этапы подготовки Legal Opinion:

Исходные данные (Background)
– В данном разделе юридического заключения обычно указывается справочная информация о предоставленных клиентом сведениях о сделке, документах, в отношении которых дается заключение. Этот раздел также содержит информацию о применимом праве, в зависимости от юрисдикции, в которой складываются правоотношения.

Исследовательская часть (Documents reviewed and enquiries made)
– Раскрывает процесс и результаты изучения представленных клиентом данных, а также дополнительно собранной исполнителем информации, необходимой для подготовки заключения. Как правило, при описании документов указывается, исследовались ли их оригиналы, проекты или копии.
При описании работы по истребованию дополнительной информации, отражаются сведения о запросах, поданных в государственные регистрирующие, налоговые, патентные или иные административные органы, а также результат, в том числе и «отрицательный».

Предположения (Assumptions)
– Предположения в Legal Opinion напрямую зависят от исходной точки заключения, которая станет основой для высказывания дальнейших заключений, и даст возможность проанализировать правильность и точность проводимого рассмотрения сделки.
В данной части включены стандартные гипотезы, а также обусловленные определенными событиями.
Примеры стандартных допущений:
– Стороны сделки обладают необходимой правоспособностью для ее заключения;
– Стороны сделки имеют действительное намерение ее заключить, а также достаточные ресурсы для выполнения своих обязательств;
– Все оригиналы документов являются подлинными,
– Вся предоставленная из официальных источников информация является полной, аутентичной и актуальной.
Нестандартные допущения:
– являют собой принятые автором заключения за отправную точку существенные обстоятельства, являющиеся особенностью данной сделки, проекта, объекта, которые являются юридически значимыми для сторон.

Заключение (Opinion).
– В этом разделе содержится ответы на вопросы, поставленные клиентом, в том числе: правовой вывод и (или) правовой анализ сделки.
Заключение может содержать оговорки (reservations), которые предусмотрены характером сделки. Например, можно встретить заявление, касающееся необходимости применения иностранного закона, если обязательство должно быть исполнено за пределами юрисдикции, оговоренной в Background, вплоть до информации о том, что исполнение такого обязательства не может быть приведено к принудительному исполнению в домашней юрисдикции или вовсе не подлежит судебной защите.


Лицо, обратившееся за заключением, получает профессиональную рекомендацию относительно оптимальных действий в определенной правовой ситуации. Однако следует учитывать, что мнение, выраженное в заключении, не является гарантией конкретного результата.


Как получить Юридическое заключение (Legal Opinion)
Адвокаты нашего объединения имеют большой опыт подготовки заключений как для иностранных, так и для локальных компаний и физических лиц. На сегодняшний день Legal Opinion нашего адвокатского объединения используются в большом количестве отраслей, в том числе таких как строительная, сельскохозяйственная, производственная, торговая.


Если Вы хотите получить качественное юридическое заключение по каким-либо правовым вопросам или юридической тематике, мы готовы оказать Вам соответствующую помощь.

Чижов Владислав | 18.05.2020

Зв'яжіться із нами

Ми не завжди знаходимося в офісі, але завжди на зв'язку. Ви можете зателефонувати або написати в режимі 24/7 і домовиться про зустріч з командою Адвокатського об'єднання "Пленум".
Plemun Google

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо, найближчого часу ми Вам зателефонуємо