Зміна керівника товариства

Зміна керівника товариства


Порядок зміни керівника товариства можна умовно розділити на етапи:

1. ухвалення рішення,

2.підготовка пакету документів,

3.повідомлення про прийняте рішення.


Ухвалення рішення про зміну керівника підприємства

Для зміни керівника (як одноособового виконавчого органу товариства, так і колегіального) відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідно прийняти відповідне рішення (надалі – рішення).

Як правило дане рішення приймається вищим органом товариства. Як приклад, прийняття рішення про зміну керівника в Акціонерних товариствах (надалі – АТ), дана виключна компетенція належить наглядовій раді відповідного АТ (п. 11 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про АТ»). Що стосується Товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю (надалі – ТОВ/ТДВ), то дане рішення приймається загальними зборами учасників Товариства (рішенням учасника, якщо у ТОВ, ТДВ один учасник) (п. 7 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). Щодо приватного підприємства, як застарілої організаційно-правової форми господарського товариства, то дане рішення приймається виключно власником (засновником) (ст. 63, 113, ч. 4 ст. 128 ГКУ).

Дане рішення оформлюється у вигляді протоколу (якщо рішення приймалося колегіальним органом товариства, проводилося голосування), так і у вигляді рішення учасника/засновника/власника (коли у товаристві наявний один учасник/засновник/власник).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом.

В тексті рішення обов’язково зазначається ПІБ особи керівника, яка змінюється/звільняється, дата звільнення, дата призначення, ПІБ нового керівника та особа, яку буде уповноважено на проведення змін, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР).

Підготовка документів, необхідних для зміни директора компанії

Після формування відповідного рішення, здійснюється підготовка пакету документів для проведення відповідних змін в ЄДР.

Згідно пунктів ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», для зміни керівника товариства подаються наступні документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма 2, згідно наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5);
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) належним чином оформленого рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до ЄДР;
3) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону (0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
4) установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
5) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства (на даний час форма даного документа не затверджена);
6) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента (копія паспорта);
7) документ, що підтверджує повноваження діяти від імені товариства: документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена діяти від імені особи (якщо документи подаються представником товариства).

В подальшому вказаний пакет документів подається держаному реєстратору, через уповноважені Центри надання адміністративних послуг відповідно до реєстраційного округу, або до приватного нотаріуса у якого відкритий доступ до ЄДР. Загальний строк проведення вказаної реєстраційної дії становить 24 години з моменту надходження документів до відповідного реєстратора/нотаріуса (прийняття яких підтверджується описом наданих документів).

Повідомлення про прийняте рішення щодо зміни керівника юридичної особи

Після проведення реєстраційної дії про зміну керівника підприємства, відомості про даний факт направляються держаним реєстратором (нотаріусом) до органів податкової інспекції, пенсійного фонду, органів статистики автоматично в електронному вигляді.

Повідомлення про прийняття нового керівника, як нового працівника підприємства подавати не потрібно (абз. 2, 6 Постанови КМУ від 17 червня 2015 р. № 413). Також у відповідності до специфіки організаційної форми товариства, можуть попереджатися інші органи, установи, організації (як приклад Національний депозитарій України, НКЦПФР та інші для АТ).

 


Якщо у вас виникли питання чи потрібна допомога для оформлення зміни керівника товариства, пропонуємо звернутися до команди Адвокатського об’єднання «ПЛЕНУМ»

Шишковський Микола | 14.04.2021

Зв'яжіться із нами

Ми не завжди знаходимося в офісі, але завжди на зв'язку. Ви можете зателефонувати або написати та домовиться про зустріч з командою Адвокатського об'єднання "Пленум".
Plemun Google

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо, найближчого часу ми Вам зателефонуємо