Форс-мажорні обставини

Форс-мажорні обставини

 


Багато українських компаній, а також їх закордонні партнери, вимушено поставили на паузу господарську діяльність через збройну агресію та бойові дії в Україні. Низка питань, про які раніше навіть не замислювались, стали критично важливими для збереження вже діючих партнерських відносин, а також для встановлення нових.

Запровадження воєнного стану істотно вплинуло, зокрема, на можливість належного або своєчасного виконання договорів, а розділ про форс-мажорні обставини став одним з найбільш затребуваних.


 

Що таке форс-мажор

Форс-мажором є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, які встановлені умовами договорів, а також виконання обов’язків, передбачених законодавчими або іншими нормативними актами.

В українському законодавстві використовується поняття “випадок” або “непереборна сила”. Зокрема встановлено, що особа, яка допустила порушення зобов’язання, може бути звільнена від відповідальності за таке порушення, за умови, що вона доведе, що це сталося внаслідок випадку чи непереборної сили.

Перелік таких обставин також наведений в статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати України».

Форс-мажорними можуть бути визнані також інші обставини, які відповідають критеріям непереборної сили, не суперечать законодавству та передбачені сторонами у договорі як такі, що можуть звільняти від відповідальності за їх порушення.


Звільнення від відповідальності

Підставою для притягнення до відповідальності є вчинене компанією правопорушення за винятком випадків, коли така компанія доведе, що нею вжито усіх можливих заходів для його недопущення або таке порушення відбулось внаслідок дії непереборної сили. Не вважається форс-мажором, зокрема, недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність коштів для оплати тощо.

Відразу потрібно зазначити, що саме лише введення воєнного стану в країні не є безперечною підставою для звільнення від відповідальності. Така обставина стане форс-мажором тільки в разі, якщо буде доведено причинно-наслідковий зв’язок між конкретними обставинами та неможливістю виконання зобов’язання. Тобто необхідно довести, що саме воєнні дії стали перешкодою для виконання умов договору. Наприклад, склад отримувача, де мав бути переданий товар, знищено через обстріл, та, відповідно, його доставка неможлива. Проте якщо, наприклад, йдеться про надання послуг у регіоні, в якому не велись бойові дії, то факт введення воєнного стану не звільнить від відповідальності.

У випадку звернення до суду кожен такий випадок буде оцінюватись окремо незалежно від наявності загальновідомих обставин та їх підтвердження компетентним органом. Підтвердження від ТПП – це же доказ, який, як і всі інші, не має для суду наперед визначеної сили.

Також важливим є те, що форс-мажор звільняє сторону договору лише від відповідальності, однак не звільняє від обов’язку виконати саме зобов’язання, в тому числі після припинення дії обставин непереборної сили. До прикладу, якщо постачальник через дію форс-мажорних обставин не встиг передати товар в обумовлені строки, то він лише звільняється від сплати штрафних санкцій та відшкодування збитків, але не від обов’язку передати товар покупцеві.


Як довести (засвідчити) форс-мажор

За загальним правилом засвідчення форс-мажору здійснює Торгово-промислова палата України та її регіональні відділення за заявою зацікавленої особи по кожному окремому договору, контракту, угоді тощо, а також по податкових та інших зобов’язаннях, виконання яких настало згідно з законодавчим чи іншим нормативним актом або може настати найближчим часом і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Відповідно до регламенту Торгово-промислової палати України, остання засвідчує форс-мажорні обставини з усіх питань договірних відносин. Регіональні ТПП можуть засвідчувати форс-мажорні обставини з усіх питань, що належать до компетенції ТПП України, за винятком зобов’язань за зовнішньоторговельними угодами і міжнародними договорами України, зовнішньоекономічними угодами, а також угодами між резидентами України, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України. При цьому, доводити настання форс-мажорних обставин повинен саме заявник.

За результатами розгляду заяви торгово-промислова палата видає сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Для отримання сертифікату необхідно також надати копії документів, які підтверджуються неможливість викладені обставини (копію відповідного договору та інших документів, пов’язаних з його виконанням, докази виникнення обставин і наявності причинно-наслідкового зв’язку тощо).

Торгово-промислова палата України листом від 28 лютого 2022 року № 2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини – військову агресію, що стало підставою запровадження воєнного стану, та підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору. Даний лист, особа, яка не має можливості виконанти зобов’язання, має право долучати до свого повідомлення про форс-мажорні обставини для можливості обґрунтованого перенесення строків виконання та вирішення спірних питань мирним шляхом.

Також ТПП України ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зазначивши на офіційному сайті, що не обов’язково звертатись до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП.

Поряд з тим, підприємство також має право звертатися до ТПП за отриманням відповідного сертифіката згідно порядку, встановленого регламентом за кожним зобов’язанням окремо.

Необхідно звернути увагу, що той факт, що ТПП України визнала воєнний стан форс-мажором не гарантує відсутність суперечок, адже зазначений лист видано без дослідження наявності причинно-наслідкового зв’язку між військовою агресією та неможливістю виконання конкретного зобов’язання. Крім того, у законі та регламенті зазначено, що форс-мажорні засвідчуються саме сертифікатом, та нічого не сказано про листи ТПП та їх правовий статус.


Таким чином, попри всю очевидність ситуації, питання звільнення від відповідальності за порушення домовленостей через військовий стан досить непросте.

Отже, як для підтвердження обставин непереборної сили, так і для їх оскарження необхідно залучати кваліфікованих юристів, які добре знають вимоги законодавства та практику їх застосування.Також цікаво:

Захист прав в суді

 

Як отримати комплексний юридичний захист

 

Контррозрахунок штрафних санкцій

Радник | 12.03.2022

Зв'яжіться із нами

Ми не завжди знаходимося в офісі, але завжди на зв'язку. Ви можете зателефонувати або написати та домовиться про зустріч з командою Адвокатського об'єднання "Пленум".
Plemun Google

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо, найближчого часу ми Вам зателефонуємо