Ліквідація відокремлених підрозділів (філій, представництв)

Ліквідація відокремлених підрозділів (філій, представництв)


Під час здійснення господарської діяльності виникає необхідність створення відокремлених підрозділів (філії, представництва), а також їх подальша ліквідація.

Далі пропонуємо розглянути порядок саме їх ліквідації.


Перш за все необхідно прийняти рішення про закриття відокремленого підрозділу (надалі – ВП) й оформити його документально в письмовій формі. Таке рішення про закриття ВП за загальним правилом приймає власник, учасник (власники, учасники) або уповноважені ним органи (ст. 59 ГКУ, ст. 110 ЦКУ). Зокрема, у ТОВ це рішення приймається Загальними зборами учасників. В акціонерному товаристві (надалі – АТ), згідно з п. 16-2 ч. 2 ст. 52 Закону про АТ ліквідація ВП (у тому числі й філій) знаходиться у виключній компетенції наглядової ради АТ. І тільки у випадках, установлених у статуті, рішення про ліквідацію філії можуть прийняти загальні збори АТ (ч. 3 ст. 52 Закону про АТ).

Згідно ч. 19 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації припинення ВП юридичної особи подається:
– заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
– структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства (форма структури власності ще не затверджена, тому не подається);
– витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент.
– нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента (паспорт).
– документ, що підтверджує особу представника який діє від імені заявника, якщо документи подаються такою особою.


На практиці Адвокатського об’єднання «ПЛЕНУМ», на момент формування даної статті, при ліквідації філії в акціонерному товаристві для проведення реєстраційної дії з її припинення, реєстратором було витребувано лише: заповнену заяву про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу (форма 5, згідно Наказу Міністерства юстиції України від 16 вересня 2020 року № 3205/5) та документ, що підтверджує особу представника який діє від імені заявника (нотаріально засвідчена довіреність)).

Документи, щодо припинення ВП подаються за місцезнаходженням юридичної особи (головного підприємства) до будь-якого ЦНАП або приватного нотаріуса (з доступом до ЄДР) в межах відповідного округу (місто, область).

Для повідомлення держ. реєстратора про закриття ВП з моменту прийняття відповідного рішення, жодного строку не встановлено. Тому граничного строку для подання вказаних документів немає.

Щодо підтвердження повноважень представника заявника при подачі документів

Абз. 5 ч. 5 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» вказує, що для цілей проведення реєстраційних дій документом, що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена діяти від імені особи.

Абз 4 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» встановлює, що для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.

Тобто враховуючи вказані норми права, довіреність, яка видається на представника юридичної особи повинна бути посвідчена нотаріально, за винятком осіб які визначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР) та можуть вчиняти встановлені дії від імені юридичної особи без довіреності за умови пред’явлення документів, що посвідчують його особу.

Щодо звільнення/вивільнення/переведення працівників ВП під час ліквідації

За загальним правилом при ліквідації ВП відбувається вивільнення працівників на підставі ст. 492 Кодексу законів про працю України (з проведенням завчасного попередження працівників, пропонуванням іншого місця роботи на тому самому або іншому підприємстві та з дотриманням інших гарантій). Звільнення даної категорії працівників відбуватиметься лише при скороченні чисельності або штату працівників даного підприємства. За можливості також проводиться переведення працівників на головне підприємство у відповідності до ст. 32 Кодексу законів про працю України за наявності його письмової згоди.

Щодо зняття з обліку структурного підрозділу

Ч. 4 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зазначає, що відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, податкових органах, органах Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 11.1 Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588 Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу.
П. 11.3. Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588 вказує, що у разі прийняття рішення про закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються такі документи:
• заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;
• копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.

На даний час передача інформації про припинення ВП від державного реєстратора до податкових органів та зворотній зв’язок здійснюється за допомогою засобів електронного зв’язку. Після отримання даної інформації органи податкової можуть прийняти два рішення для проведення процедури зняття з обліку: видати довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків та інших необхідних платежів (спрощена процедура) та зняти з обліку ВП; або здійснити позапланову перевірку (підставою призначення перевірки є отримання відомостей від державного реєстратора про припинення ВП) за останні 3 роки діяльності такого підрозділу про, що складається акт перевірки, усунення порушень якого буде підставою для видачі вже вказаної довідки про відсутність заборгованості перед органами ДПС, що є підставою для знаття ВП з обліку.

Щодо зняття з обліку ВП у різних Фондах, як наприклад у Фонді соціального страхування, то дане зняття відбувається автоматично.


Якщо, для вашого бізнесу виникла необхідність створити відокремлений підрозділ чи ліквідувати його, команда АО «ПЛЕНУМ» наддасть необхідні консультації та/чи супроводить всю процедуру «під ключ», в тому числі, в частині звільнення/переведення працівників відповідно до КЗпП України

 

Шишковський Микола | 25.03.2021

Зв'яжіться із нами

Ми не завжди знаходимося в офісі, але завжди на зв'язку. Ви можете зателефонувати або написати та домовиться про зустріч з командою Адвокатського об'єднання "Пленум".
Plemun Google

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо, найближчого часу ми Вам зателефонуємо