Судовий захист бізнесу

sudovij-zahist-vid-plenum

Судовий захист бізнесу

 


Здебільшого підприємства намагаються вирішувати конфліктні ситуації шляхом переговорів. Однак інколи, правова невизначеність, неоднозначність ситуації або неможливість досягнення компромісу змушує опонентів зертатись до суду з делегуванням права вирішення спору.


В Україні дуже актуальним є вирішення конфліктів в судовому порядку, в будь-якій сфері економіки та з будь-яких правовідносин. В цій статті ми розглянемо деякі сфери правовідносин, в яких суб’єкти господарювання найчастіше потребують судового захисту.

Стягнення заборгованості

Найрозповсюдженішим предметом спору є вимоги про стягнення боргу, сплату штрафних санкцій, збитків з юридичних або фізичних осіб. Спір про стягнення коштів може виникати як за договором (поставки, оренди, підряду, послуг або інших), так і у не договірних правовідносинах (деліктна – позадоговірна відповідальність, що включає в себе здебільшого відшкодування шкоди завданого майну, здоров’ю, відновлення порушених прав).

Досить актуальним є питання отримання оплати за товари (послуги), що були надані без оформлення (підписання) окремого договору. Прийняття певного замовлення (зобов’язання) однією стороною і вчинення дій, спрямованих на виконання такого замовлення (зобов’язання) іншою стороною, вважається договором, укладеним у спрощений спосіб. Проблематикою таких відносин є те, що відносини регулюються загальними нормами законодавства, а не погодженими пунктами договору, тобто для ефективного захисту слід чітко розуміти якими нормами права керуватись сторонам і вміло їх застосувати.

Спори щодо якості

Окремо слід звернути увагу на справи щодо відповідності продукції, виконаних робіт (наданих послуг) вимогам щодо їх якості. В цих категоріях спорів найважливішу роль відіграє питання дотримання процедури реагування на недоліки та їх належне документування. Нажаль, непоодинокими є випадки зволікання чи, навіть, бездіяльність, як під час примання товарів (послуг) за якістю, так і під час гарантійного терміну, що, в свою чергу, дає можливість несумлінним контрагентам уникати відповідальності за неякісну роботу. В таких ситуаціях позиція «нічого не підписав – нічого не винен» не діє. В той же час, чинним законодавством визначено чіткий регламент дії по конкретній проблемі, не дотримання якого веде за собою юридичні наслідки.

Зміна умов, розірвання (припинення) договору

Не менш актуальними та, як показує практика, проблемними в аспекті дотримання процедури є спори щодо внесення змін в договори. Як правило, будь-які зміни в укладені угоди оформлюються у вигляді додаткової угоди. При цьому, закон вимагає, щоб зміна або розірвання договору здійснювалися в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається. Однак, інша процедура оформлення зміни або розірвання (припинення) договору можуть визначатися самим договором або законом, що полягають у вчинені юридичної дії спрямованої на зміну або розірвання (припинення) договору.

Важливим є питання встановлення моменту, з якого договір вважається зміненим чи розірваним (припиненим), адже саме з цього моменту припиняються права і обов’язки сторін. Нерідко суб’єкти господарювання не дотримуються процедури припинення певного конкретного договору. За таких умав інша сторона може скористатися ситуацією та нарахувати сплату за не отримані послуги, додаткові штрафи, вимагати вчинення певних дій чи виконання зобов’язань, що в подальшому стає підставою для звернення до суду.

Розповсюдженою категорією спорів є внесення змін до договорів чи приведення їх у відповідність до типової форми. Особливо це стосується договорів оренди землі, що були укладені з органами місцевого самоврядування (державною адміністрацію, міською, міськрайонною, селищною радою). Правовідносини з суб’єктами державного сектору економіки досить зарегульовані і, здавалося б, що конкретизувати якісь певні правовідносини неможливо, однак це зовсім не так. Державні установи чи підприємства лише нав’язують позицію, що змінювати чи відступати від конкретного типового договору неможливо.

Сфера правовідносин між суб’єктами господарювання досить обширна та включає в себе питання, що випливають з прав власності на майно (будівлі, земельні ділянки, корпоративні права), спори з прав інтелектуальної власності, спори пов’язанні з цінними паперами; спори з антимонопольного законодавства та добросовісної конкуренції. Всі ці категорії спорів мають свої правові аспекти регулювання, не дотримання яких може призвести до негативних наслідків, для уникнення яких слід своєчасно звернутися за юридичною допомогою.

Команда АО «ПЛЕНУМ» надає комплексний супровід суб’єктам господарювання, починаючи від моменту виникнення і до успішного врегулювання спору в судовому порядку. Адвокати об’єднання слідкують за останніми змінами в судовій практиці, постійно підтримують юридичний тонус, що дає можливість професійно підготувати та реалізувати стратегію Вашого захисту.Також цікаво:

Захист прав в суді

 

Як отримати комплексний юридичний захист

 

Контррозрахунок штрафних санкцій

Стеченко Ярослав | 25.01.2022

Зв'яжіться із нами

Ми не завжди знаходимося в офісі, але завжди на зв'язку. Ви можете зателефонувати або написати та домовиться про зустріч з командою Адвокатського об'єднання "Пленум".
Plemun Google

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо, найближчого часу ми Вам зателефонуємо