Військові пенсії

Військові пенсії

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК ПЕНСІЙ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ


Багато військовослужбовців, які мають право на пенсійне забезпечення, стикаються з проблемою правильного розрахунку розміру власної пенсії.


На разі законодавством визначено, що право на пенсійне забезпечення призначається і виплачується після звільнення військовослужбовців зі служби (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника, по інвалідності, яка призначається незалежно від звільнення зі служби).

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (надалі – Закон) передбачає три основні види пенсійного забезпечення військовослужбовців:

-довічна пенсія за вислугу років;

-пенсія по інвалідності;

-пенсія у разі втрати годувальника.

Основною умовою для призначення військових пенсій є:

-вислуга років (на сьогодні це 24 роки та 6 місяців та більше з подальшим збільшенням з 01.11.2020 року до 25 років та більше), яка встановлюється на день звільнення військовослужбовця;

-досягнення в день звільнення 45 років з наявністю страхового стажу 25 років і більше (з яких 12 років і 6 місяців військової служби);

-встановлення інвалідності незалежно від віку та вислуги років;

-втрата годувальника сім’ями військовослужбовців, які мають право на пенсію.

Враховуючи вказані умови розмір пенсії військовослужбовця залежить від виду військової служби, звання, кількості років вислуги, страхового стажу та розраховується, в залежності, що кількості років вислуги/страхового стажу відповідає встановленому проценту сум грошового забезпечення військовослужбовця.

Як приклад, розрахунок розміру пенсії військовослужбовцям за вислугу років встановлено, що за вислугу 20 років – 50 процентів грошового забезпечення також додається 3 (три) проценти відповідних сум грошового забезпечення за кожний рік вислуги понад 20 років.

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років, що призначається відповідно Закону, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (з 01.01.2020 року – 1638 грн.).

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), обчислений щодо військовослужбовців за вислугу років, не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення та не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Важливийм є те, що багато військових пенсіонерів зіткнулися з проблемами перерахунку пенсій в зв’язку зі збільшенням грошового забезпечення з боку держави.

В преамбулі Закону вказується про державні гарантії кожному пенсіонеру на гідне пенсійне забезпечення, встановлене на відповідному рівні та перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням рівня грошового забезпечення.

Основні гарантії щодо перерахунку призначених пенсій у зв’язку зі збільшенням рівня грошового забезпечення містяться в ч. 3 ст. 43 та ч. 4 ст. 63 Закону. Вказаними статтями встановлюється, що пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення (враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавки за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії), з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

01.03.2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (надалі – постанова № 704) було підвищено грошове забезпечення діючим військовослужбовцям. Було збільшено розміри посадових окладів, окладів за військовим званням та інших складових грошового забезпечення.

Враховуючи дані обставини у військових пенсіонерів виникли правові підстави розраховувати на проведення перерахунку власних пенсій згідно з діючим законодавством, а у держави – здійснити такий перерахунок.

В свою чергу Кабінетом Міністрів України додатково було прийнято постанову від 21.02.2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (надалі – постанова КМУ № 103), в якій визначено порядок перерахунку та виплати пенсій військовослужбовцям з подальшим її виконання з 01.03.2018 року.

Згідно п. 1 постанови КМУ № 103, пенсії, які призначені до 01.03.2018 року відповідно до Закону підлягають перерахунку з урахуванням розмірів на 01.03.2018 року встановлених постановою КМУ № 704: окладу за посадою; окладу за військовим званням; відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа обіймала на дату звільнення зі служби.
В порушення Закону постановою КМУ № 103 для перерахунку пенсій військовослужбовцям взято до уваги лише три складові грошового забезпечення з ігнорування інших складових встановлених Законом. Що в свою чергу впливає на розмір пенсійних виплат.

П. 2 постанови КМУ № 103 передбачає періодичність виплати перерахованих відповідно до п. 1 підвищених пенсій у таких розмірах:

-з 1 січня 2018 р. — 50%;

-з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — 75%;

-з 1 січня 2020 р. — 100% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01.03.2018 року.

Таким чином, Кабінетом Міністрів України було всупереч Закону закріплено перерахунок пенсій без урахування передбачених складових грошового забезпечення та встановлено періоди для розрахунку вказаних доплат.

Зрозуміло, що в разі перерахунку пенсії відповідно до закону (з урахуванням усіх складових грошового забезпечення), такому військовому пенсіонеру належить до виплати значно більша пенсія. Ця сума також повинна залежати від індивідуальних надбавок та премій, які нараховувалися йому до введення в дію цієї постанови.

На підставі порушення прав військовослужбовців багато хто з них звернувся до суду для здійснення перерахунку пенсій з врахуванням всіх складових сум грошового забезпечення та визнання незаконною встановлену періодичність вказаних доплат.

12.11.2019 року, Постановою Верховного Суду, визнано нечинними пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» та такими, що не відповідають правовим актам вищої юридичної сили. Встановлено, що виключно Законом та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та внесенням до них відповідних змін можуть встановлюватись умови та порядок формування пенсійного забезпечення військовослужбовців.

 

Андрій Фадєєв  

Підсумовуючи, можна зробити висновок про порушення прав військових пенсіонерів та необхідність боротьби за відновлення прав та державних гарантій щодо справедливого розміру пенсійного забезпечення військовослужбовців

Юрист  
0969111544
 

 


Додатково за темою:

Змішаний стаж для виходу військовослужбовців на пенсію за вислугою років

Блог | 06.02.2020

Зв'яжіться із нами

Ми не завжди знаходимося в офісі, але завжди на зв'язку. Ви можете зателефонувати або написати та домовиться про зустріч з командою Адвокатського об'єднання "Пленум".
Plemun Google

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо, найближчого часу ми Вам зателефонуємо