Судовий захист бізнесу


Здебільшого підприємства намагаються вирішувати конфліктні ситуації шляхом переговорів. Однак інколи, правова невизначеність, неоднозначність ситуації або неможливість досягнення компромісу змушує опонентів зертатись до суду з делегуванням права вирішення спору.


В Україні дуже актуальним є вирішення конфліктів в судовому порядку, в будь-якій сфері економіки та з будь-яких правовідносин. В цій статті ми розглянемо деякі сфери правовідносин, в яких суб’єкти господарювання найчастіше потребують судового захисту.

Стягнення заборгованості

Найрозповсюдженішим предметом спору є вимоги про стягнення боргу, сплату штрафних санкцій, збитків з юридичних або фізичних осіб. Спір про стягнення коштів може виникати як за договором (поставки, оренди, підряду, послуг або інших), так і у не договірних правовідносинах (деліктна – позадоговірна відповідальність, що включає в себе здебільшого відшкодування шкоди завданого майну, здоров’ю, відновлення порушених прав).

Досить актуальним є питання отримання оплати за товари (послуги), що були надані без оформлення (підписання) окремого договору. Прийняття певного замовлення (зобов’язання) однією стороною і вчинення дій, спрямованих на виконання такого замовлення (зобов’язання) іншою стороною, вважається договором, укладеним у спрощений спосіб. Проблематикою таких відносин є те, що відносини регулюються загальними нормами законодавства, а не погодженими пунктами договору, тобто для ефективного захисту слід чітко розуміти якими нормами права керуватись сторонам і вміло їх застосувати.

Спори щодо якості

Окремо слід звернути увагу на справи щодо відповідності продукції, виконаних робіт (наданих послуг) вимогам щодо їх якості. В цих категоріях спорів найважливішу роль відіграє питання дотримання процедури реагування на недоліки та їх належне документування. Нажаль, непоодинокими є випадки зволікання чи, навіть, бездіяльність, як під час примання товарів (послуг) за якістю, так і під час гарантійного терміну, що, в свою чергу, дає можливість несумлінним контрагентам уникати відповідальності за неякісну роботу. В таких ситуаціях позиція «нічого не підписав – нічого не винен» не діє. В той же час, чинним законодавством визначено чіткий регламент дії по конкретній проблемі, не дотримання якого веде за собою юридичні наслідки.

Зміна умов, розірвання (припинення) договору

Не менш актуальними та, як показує практика, проблемними в аспекті дотримання процедури є спори щодо внесення змін в договори. Як правило, будь-які зміни в укладені угоди оформлюються у вигляді додаткової угоди. При цьому, закон вимагає, щоб зміна або розірвання договору здійснювалися в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається. Однак, інша процедура оформлення зміни або розірвання (припинення) договору можуть визначатися самим договором або законом, що полягають у вчинені юридичної дії спрямованої на зміну або розірвання (припинення) договору.

Важливим є питання встановлення моменту, з якого договір вважається зміненим чи розірваним (припиненим), адже саме з цього моменту припиняються права і обов’язки сторін. Нерідко суб’єкти господарювання не дотримуються процедури припинення певного конкретного договору. За таких умав інша сторона може скористатися ситуацією та нарахувати сплату за не отримані послуги, додаткові штрафи, вимагати вчинення певних дій чи виконання зобов’язань, що в подальшому стає підставою для звернення до суду.

Розповсюдженою категорією спорів є внесення змін до договорів чи приведення їх у відповідність до типової форми. Особливо це стосується договорів оренди землі, що були укладені з органами місцевого самоврядування (державною адміністрацію, міською, міськрайонною, селищною радою). Правовідносини з суб’єктами державного сектору економіки досить зарегульовані і, здавалося б, що конкретизувати якісь певні правовідносини неможливо, однак це зовсім не так. Державні установи чи підприємства лише нав’язують позицію, що змінювати чи відступати від конкретного типового договору неможливо.

Сфера правовідносин між суб’єктами господарювання досить обширна та включає в себе питання, що випливають з прав власності на майно (будівлі, земельні ділянки, корпоративні права), спори з прав інтелектуальної власності, спори пов’язанні з цінними паперами; спори з антимонопольного законодавства та добросовісної конкуренції. Всі ці категорії спорів мають свої правові аспекти регулювання, не дотримання яких може призвести до негативних наслідків, для уникнення яких слід своєчасно звернутися за юридичною допомогою.

Команда АО «ПЛЕНУМ» надає комплексний супровід суб’єктам господарювання, починаючи від моменту виникнення і до успішного врегулювання спору в судовому порядку. Адвокати об’єднання слідкують за останніми змінами в судовій практиці, постійно підтримують юридичний тонус, що дає можливість професійно підготувати та реалізувати стратегію Вашого захисту.Також цікаво:

Захист прав в суді

 

Як отримати комплексний юридичний захист

 

Контррозрахунок штрафних санкцій

Стеченко Ярослав | 25.11.2021

Перевірка земельної ділянки


В розумінні Цивільного та Земельного кодексів України земельна ділянка є об`єктом нерухомості, що має визначені межі, площу, кадастровий номер та є зареєстрованою в Державному земельному кадастрі.


 

Плануючи витрати на придбання нерухомості кожен потенційний інвестор хоче розуміти куди саме він вкладає свої кошти.

Перевірка земельних ділянок в Державному кадастрі

Всі бажаючі можуть здійснювати пошук земельних ділянок в Державному кадастрі через загальнодоступний сервіс «Публічна кадастрова карта».

Державний земельний кадастр –державна система відомостей про землі України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про їх оцінку, про поділ між власниками і користувачами. 

На що звертати увагу під час земельного аудиту

Можна припустити, що якщо ділянка за кадастровим номером відображається на Публічній кадастровій карті, то відповідно вона зареєстрована в Державному земельному кадастрі і в неї сміливо можна інвестувати.

На жаль, на практиці, все далеко не так, адже кожна земельна ділянка має свою історію, свої приховані секрети, свої втрачені межові знаки або невстановлені межі.

Проводячи аналіз (тобто юридичне і практичне дослідження) земельної ділянки ми дізнаємося:

– на підставі яких документів було сформовано ділянку;

– наявні обмеження на землю (заборона на зміну цільового призначення, заборона на певні види діяльності, умови забудови, дотримання умов природоохоронного законодавства);

– наявні обтяження (заборона на продаж);

– наявність прав третіх осіб на земельну ділянку;

– наявність накладок чи помилок в Державному земельному кадастрі;

– установлення меж ділянок на місцевості.

Таким чином, в результаті проведення аудиту земельний юрист надає повну інформацію про нерухомість, та, у разі необхідності, допомагає виправити помилки чи встановити межі ділянки.Також цікаво:

Супровід угод з нерухомістю

 

Особливості купівлі-продажу земельного паю

Тетяна Скочко | 18.08.2021

Купівля-продаж земельного паю


З 1 липня 2021 року в Україні землі сільськогосподарського призначення приватної власності, виділені в натурі, як земельні частки (паї) стали предметом вільного ринкового обігу.


Законодавчі обмеження щодо земель сільськогосподарського призначення

До 1 січня 2024 року покупцями земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та земель для ведення особистого селянського господарства, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) можуть бути лише громадяни України, територіальні громади та держава.

Такі обмеження запроваджені з метою недопущення продажу земель сільськогосподарського призначенням іноземцям та іноземним компаніям, особами, які підпадають під дію міжнародних та вітчизняних санкцій.

Але і не всі громадяни України зможуть стати покупцями земельних паїв, адже потрібно перед посвідченням договору проходити перевірку у нотаріуса та зібрати чималий пакет документів для підтвердження своїх доходів та інших можливих питань, які виникатимуть в процесі перевірки.

Перевірка земельних ділянок перед продажем

Процедуру проходження перевірки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 637 і вона включає в себе наступне:

→ перевірка загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які вправі набувати у власність одна особа (до 1 січня 2024 року один громадянин може набути у власність 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення);

→ перевірка факту перебування покупця під дією спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

→ перевірка факту належності покупця до громадянства держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;

→ перевірка факту включення покупця до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

→ перевірка джерел походження коштів покупця.

На що потрібно звернути увагу при купівлі паю

Окрім проходження перевірки покупця також в обов’язковому порядку необхідно провести аудит земельної ділянки, в ході якого виявити можливі накладки, невідповідність даних щодо земельної ділянки, які можуть бути в Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав. Адже наявність розбіжностей у відомостях цих реєстрів є підставою для прийняття нотаріусом рішення про зупинення дій з посвідченням договору купівлі-продажу земельної ділянки до моменту їх усунення.

Враховуючи, що ціна продажу земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку, то для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки необхідно отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку ділянки (видається територіальним органом Держгеокадастру) та звіту з експертної грошової оцінки (виготовляється особами, які включено до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

Земельним законодавством встановлено, що розрахунки, пов’язані із сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі.


Якщо у вас виникли питання чи потрібна допомога в оформлені купівлі чи продажу земельної ділянки пропонуємо звернутися до юристів Адвокатського об’єднання «ПЛЕНУМ»Також цікаво:

Супровід угод з нерухомістю

 

Перевірка земельної ділянки

Тетяна Скочко | 01.07.2021

Зміна керівника товариства


Порядок зміни керівника товариства можна умовно розділити на етапи:

1. ухвалення рішення,

2.підготовка пакету документів,

3.повідомлення про прийняте рішення.


Ухвалення рішення про зміну керівника підприємства

Для зміни керівника (як одноособового виконавчого органу товариства, так і колегіального) відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідно прийняти відповідне рішення (надалі – рішення).

Як правило дане рішення приймається вищим органом товариства. Як приклад, прийняття рішення про зміну керівника в Акціонерних товариствах (надалі – АТ), дана виключна компетенція належить наглядовій раді відповідного АТ (п. 11 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про АТ»). Що стосується Товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю (надалі – ТОВ/ТДВ), то дане рішення приймається загальними зборами учасників Товариства (рішенням учасника, якщо у ТОВ, ТДВ один учасник) (п. 7 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про ТОВ/ТДВ»). Щодо приватного підприємства, як застарілої організаційно-правової форми господарського товариства, то дане рішення приймається виключно власником (засновником) (ст. 63, 113, ч. 4 ст. 128 ГКУ).

Дане рішення оформлюється у вигляді протоколу (якщо рішення приймалося колегіальним органом товариства, проводилося голосування), так і у вигляді рішення учасника/засновника/власника (коли у товаристві наявний один учасник/засновник/власник).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом.

В тексті рішення обов’язково зазначається ПІБ особи керівника, яка змінюється/звільняється, дата звільнення, дата призначення, ПІБ нового керівника та особа, яку буде уповноважено на проведення змін, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР).

Підготовка документів, необхідних для зміни директора компанії

Після формування відповідного рішення, здійснюється підготовка пакету документів для проведення відповідних змін в ЄДР.

Згідно пунктів ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», для зміни керівника товариства подаються наступні документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма 2, згідно наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5);
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) належним чином оформленого рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до ЄДР;
3) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону (0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
4) установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
5) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства (на даний час форма даного документа не затверджена);
6) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента (копія паспорта);
7) документ, що підтверджує повноваження діяти від імені товариства: документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена діяти від імені особи (якщо документи подаються представником товариства).

В подальшому вказаний пакет документів подається держаному реєстратору, через уповноважені Центри надання адміністративних послуг відповідно до реєстраційного округу, або до приватного нотаріуса у якого відкритий доступ до ЄДР. Загальний строк проведення вказаної реєстраційної дії становить 24 години з моменту надходження документів до відповідного реєстратора/нотаріуса (прийняття яких підтверджується описом наданих документів).

Повідомлення про прийняте рішення щодо зміни керівника юридичної особи

Після проведення реєстраційної дії про зміну керівника підприємства, відомості про даний факт направляються держаним реєстратором (нотаріусом) до органів податкової інспекції, пенсійного фонду, органів статистики автоматично в електронному вигляді.

Повідомлення про прийняття нового керівника, як нового працівника підприємства подавати не потрібно (абз. 2, 6 Постанови КМУ від 17 червня 2015 р. № 413). Також у відповідності до специфіки організаційної форми товариства, можуть попереджатися інші органи, установи, організації (як приклад Національний депозитарій України, НКЦПФР та інші для АТ).

 


Якщо у вас виникли питання чи потрібна допомога для оформлення зміни керівника товариства, пропонуємо звернутися до команди Адвокатського об’єднання «ПЛЕНУМ»

Шишковський Микола | 14.04.2021

Змішаний стаж для виходу військовослужбовців на пенсію за вислугою років


Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (надалі – Закон) передбачає отримання таких видів пенсій:

– за вислугу років,

– по інвалідності,

– в разі втрати годувальника.


Далі розглянемо питання розрахунку страхового стажу для виходу на пенсію військовослужбовців за вислугою років.

Найчастіше виникає запитання, які умови виходу на пенсію за вислугою років військовослужбовця у якого на день звільнення зі служби наявний так званий змішаний страховий стаж.

Під змішаним страховим стажем розуміється поєднання страхового стажу за вислугу років на військовій службі, іншій службі визначеній згідно Закону та загального страхового стажу, який зараховується за заняття іншою трудовою діяльністю, на підставі яких здійснюється сплата ЄСВ.

За загальним правилом відповідно до ст. 12. Закону пенсія за вислугу років військовослужбовцям, незалежно від віку, призначається за наявності у даної особи на день звільнення 25-ти календарних років і більше вислуги на відповідній службі.

П. «б» ст. 12. Закону вказує, що пенсія за вислугу років також призначається: особам, зазначеним у пунктах «а»-«д» статті 12 цього Закону (перелік осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно Закону), в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону (особи, які надали згоду на отримання пенсії на підставах Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (загальний порядок)), за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ визначених Законом.

Тобто для оформлення пенсії за вислугу для військовослужбовців, у яких на момент звільнення не має достатньої кількості вислуги років (25 років) на відповідній службі, але наявний змішаний страховий стаж, необхідні наступні умови:

– досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку;

– відсутність згоди на отримання пенсії на загальних підставах у відповідності до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

– наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ.

 


 

Андрій Фадєєв  

Якщо у вас виникли питання чи потрібна допомога для оформлення виходу на пенсію, пропонуємо звернутися до команди Адвокатського об’єднання «ПЛЕНУМ»

Юрист  
0969111544
 

 


Також цікаво:

Призначення та розрахунок пенсій для військовослужбовців

Блог | 01.04.2021

Зв'яжіться із нами

Ми не завжди знаходимося в офісі, але завжди на зв'язку. Ви можете зателефонувати або написати та домовиться про зустріч з командою Адвокатського об'єднання "Пленум".
Plemun Google

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо, найближчого часу ми Вам зателефонуємо